Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Нові знання

 

Звіт про діяльність закладу освіти протягом 2022/2023 навчального року

 

Херсонського загальноосвітньогонавчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради

 

Вітаю, шкільна громадо, на трудових зборах Херсонського загальноосвітнього-навчально виховного комплексу 48 Херсонської міської ради. Це щорічні збори, які проходять наприкінці навчального року . Наші збори проходять у формі онлайн-конференції. 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента Українивід 18 травня 2019 року 286/2019 «ПроСтратегію національно-патріотичного виховання», постанов КабінетуМіністрів України «Про затвердження Державного стандарту початковоїзагальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року 286/2019, Концепції виховання дітей та молоді в національнійсистемі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистостів умовах розвитку української державності, Національної програмипатріотичного виховання населення, формування здорового способу життя,розвитку та зміцнення моральних засад суспільства. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». 

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. 

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу. 

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

 

Управління закладом. 

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних параметрів мережі, створення умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, на викликах, які вказував нам воєнний стан у країні. 

Запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 р. у зв’язку із повномасштабною збройною агресією росії спричинило значні виклики для системи освіти. Перехід на дистанційне навчання дозволив відновити освітній процес в складних умовах воєнного стану. 

20 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», згідно з яким ЗУ «Про освіту» було доповнено новою статтею 57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». 

Зазначена стаття визначає гарантії здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ на: організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, заробітку, здійснення виплати премій та інших виплат, передбачених законом. 

Наші школярі змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. В умовах воєнного стану, виходячи із безпекових міркувань, дистанційна форма освіти була запроваджена як єдино можлива форма здобуття освіти, починаючи з нового навального року і й по теперішній час. 

Така форма освіти здобуття освіти забезпечує можливості для учнів продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в Україні незалежно від їх місця поточного перебування, у тому числі закордоном, відповідно до державних гарантій згідно зі ст. 57-1 Закону України «Про освіту». 

Як же було забезпечено право дітей на освіту в нашому закладі освіти, а саме кількість учнів, вчителів, які могли працювати вже з 1 вересня, технічні можливості, необхідність виконання освітньої програми закладу, враховуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти.

 

Мережа класів 

Мережа класів Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради у 2022/2023 навчальному році становить 37 класів, в яких на початок навчального року кількість учнів становила 767. За період з вересня 2022 року по травень 2023 року прибуло до закладу 22 учні, вибули – 76 учнів. Станом на сьогодні (30.05.2023 р.) контингент учнів у закладі становить 713 учнів. З них учнів 1-4 класів – 256 учнів, 5-10 класів – 430 учнів, 11 клас – 27 учнів.

 1 

Випускникам 2023 року замовлено 85 свідоцтв про базову середню освіту і 27 свідоцтв про повну середню освіту.

Претендентом на нагородження Золотою медаллю є учень 11-А класу Жмуров Єгор.

 

 

Перебування учнів.

Закладом регулярно здійснювався щотижневий моніторинг перебування учнів. Станом на 25.05.2023 року 182 учні (26%) знаходяться у Херсоні, 251 учень (35 %) - на підконтрольній території, 226 учнів (32 %) за кордоном,   44 учні (6 %) на окупованій території, але 10-и учнів (1 %) місцезнаходження невідомо.

2   3 

 

Дистанційна освіта

Доступність, гнучкість, динамічність, неперервність, адаптивність, творчість базові позиції дистанційного навчання.

З 01.09.2022 у закладі освітній процес організовано з використанням технологій дистанційного навчання (відповідно до Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради, затвердженого на засіданні педагогічної ради від 12.11.2020 року 7), відповідно до розкладу, затвердженого режиму роботу закладу. Тривалість навчального року становила 175 днів.

Для створення ефективного, цікавого та різноманітного освітнього процесу, налагодження зручної комунікації з учнями при проведенні онлайн-уроків використовувалися платформи ZOOM, Google Meet, Class Dojo.

Для взаємодії з учасниками освітнього процесу в синхронному і асинхронному режимі класними керівниками та вчителями-предметниками були створені Google Classroom. Користування цим веб-сервісом, дозволяло створювати та поширювати навчальні матеріали, спілкуватися, відстежувати процес вирішення завдань та успішність учнів, перевіряти роботи, ставити оцінки та повертати їх разом з коментарями.

На порталі «Нові знання» NZ.UA, в єдиній електронній платформі, вчителями створено і ведуться електронні класні журнали.

Для організації навчальних занять використовувалися наявні електронні ресурси, насамперед, Всеукраїнська школа онлайн, відео та аудіо матеріали, надані до навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», платформи «На урок», «Всеосвіта», LearningApps, GIOS, Liveworksheets, уроки інших вчителів з YouTube, предметні fb-групи, тощо, забезпечивши дотримання вимог Інтернет безпеки.

 

Кадрове забезпечення

У НВК 48 працює 62 педагогічних працівники. З них 9 (15 %) мають кваліфікацію спеціаліст, 9 (15 %) мають кваліфікацію спеціаліст ІІ категорії, 10 (16 %) мають кваліфікацію спеціаліст І категорії, 34 (55 %) - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

4  5  

 

Педагогічні звання мають 21 (34 %)  педагогічний працівник, з них 13 (21 %) учитель-методист, 8 (13 %) старший учитель.

Педагогічний стаж до 10 років мають 11 працівників, від 10 до 20 років – 13 працівників, від 20 до 30 років – 23 працівники, від 30 до 40 років – 14 працівників, більше 45 років – 1 працівник.

6  7 

Розподіл педагогічних працівників за віком є таким: до 30 років – 3, від 30 років до 40 – 11, від 40 до 50 років – 20, від 50 до 60 років – 24, старше 60 років – 4.

 

Методична робота

 

За період з вересня 2022 року по травень 2023 року 47 (82 %) педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію.

 

Ірина Максименко та Олена Грабар були учасницями очного регіонального тренінгу «Соціально-емоційне та етичне навчання» (СЕЕН), що проходив в Івано-Франківській області. СЕЕН це освітня програма, розроблена спеціалістами Emory University для міжнародного використання, яка з 2019 року впроваджується в закладах освіти України.

 

Ірина Хаврусь спікер курсів пізнавальних лекцій «Херсонщина дивовижна» осіння сесія 2022 (8-9 класи), весняна сесія 2023 (5-7 класи) КЗ «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради; з темою «Використання даних дистанційного зондування Землі в дослідницьких роботах на уроках географії» виступала для педагогів міста, області та вчителів м.Чернівці.

 

На заходах, організованих Херсонським міським центром професійного розвитку педагогічних працівників, доповідачами були вчителі початкових класів Сніжана Щербак, Ірина Гадяцька, Ірина Качук.

 

13 педагогічних працівників, за звітний період, мають друковані роботи: Олена Грабар, Світлана Лушнікова, Ірина Чебикіна, Лариса Дашевська, Ірина Хаврусь, Наталя Кісельова, Людмила Галан, Тетяна Кундис, Наталя Рудченко, Ольга Малах, Валентина Тимосевич, Тетяна Колосова, Ольга Роденко. Вчителі опубліковували свої роботи на освітніх порталах «На урок» та «Всеосвіта». Ірина Чебикіна є співавтором навчального посібника для студентів «Мовна культура українського ділового мовлення», Ірина Хаврусь має роботи в «Таврійському віснику освіти», фаховому журналі «Географія та економіка в рідній школі», Світлана Лушнікова має публікацію «Досвід впровадження елементів НУШ в освітній процес середньої та старшої школи» у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Вінниця, Лариса Дашевська з виступом "Мотивація як психологічний фактор вивчення іноземної мови" прийняла участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», м. Хмельницький Херсон.

 

За підсумками атестації педагогічних працівників у 2023 році Ірині Хаврусь підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання старший учитель.

 

 

Віртуальний методичний простір.

 

Для швидкого інтерактивного спілкування адміністрації та педагогічних працівників у закладі застосовується месенджер Telegram. Для забезпечення оптимального ефективного методичного супроводу та освітньої діяльності закладу використовується онлайн-дошку Padlet, яка забезпечує оптимальний доступ до необхідної інформації, дозволяє обмінюватися нею, надавати оперативну методичну допомогу та ділитися досвідом роботи.

8

 

Уже третій рік поспіль,  педагогічний колектив у своїй методичній роботі успішно використовує сервіс Google Classroom.  Цьогоріч створено Гугл клас «НВК 48 2022-2023», у якому матеріали систематизовано по розділам. 

9  10 

Користування сервісом Google Classroom давало змогу спільно створювалися Гугл таблиці і використовувати їх у роботі, розміщувати сертифікати підвищення кваліфікації та частково здійснювати документообіг.

"Інтелект України".

Науково практичний проект "Інтелект України" ще один виклик на початку навчального року. Адже повноцінна участь у ньому в дистанційному форматі мала свої труднощі. 

Організація освітнього процесу у 1-4-х класах у 2022/2023 навчальному році здійснювалася в умовах воєнного стану відповідно до чинних нормативних документів у дистанційному форматі з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.Відповідно до рішення педагогічної ради вчителі здійснювали підсумкове оцінювання результатів учнів 1-2 класів вербальною оцінкою ,у 3-4 класах рівневою оцінкою. Завершальне підсумкове оцінювання учнів здійснювалась шляхом заповнення свідоцтв досягнень учнів та результатами виконаних ними робіт та спостережень.

Методична робота в початковій школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності   вчителя, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.  Так протягом року вчителі постійно демонстрували в своїй педагогічній діяльності різноманітність форм методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.  

ВітаДЗЮБА пройшла підготовку експертів оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2022 -2023, залучалася до роботи як освітній експерт оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2022 та 2023 років.

Наталя Кісельова  та Людмила  Галан отримали грамоти на платформі «На Урок» за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України та подяку за поповнення бібліотеки проєкту «На Урок» авторськими розробками.

Вчителі Ірина Гадяцька  та Ірина  Качук були доповідачами під час проведення міського тижня початкової школи з темою виступу « Сучасний підхід до навчання у 21 столітті»,

Сніжана Щербак брала участь у  міських методичних  посиденьках для вчителів початкових класів   «На хвилі НУШ» з темою  «Роль інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної активності учнів початкової школи» також створила власний навчальний канал на YouTube для дітей початкової школи, де розміщувала записи онлайн-уроків з предметів Я досліджую світ, математики та української мови.  

З 2019 року у навчально-виховному комплексі впроваджується науково педагогічний проєкт «Інтелект України», основна мета якого - всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів, розвитку якостей особистості учня цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо. 

За проєктом «Інтелект України» працюють три класи  2А,3А,4А. Сьогодні підводимо підсумки впровадження проєкту у 4А класі (класовод Ірина Гадяцька).У 2019 н. р. -  розпочали навчання за  проєктом 34 учня ,на кінець четвертого класу- 29учнів (причина зменшення кількості учнів –  змінна місця проживання у зв’язку з воєнним станом). Щоб викладати програму проєкту, вчителі пройшли  курси  підвищення кваліфікації на базі Комунального вищого навчального закладу  «Херсонська академія неперервної освіти».

З метою з’ясування відношення батьків учнів  4-А класу  до науково педагогічного проєкту «Інтелект України» було проведено   анкетування батьків.   За результатами батьківських анкет було виявлено, що більшість батьків -  92 % схвалюють науково- педагогічний проєкт «Інтелект України» обізнані щодо сутності проєкту (прискорення, поглиблення, збагачення, проблематизація). Батьки також зазначають, що програма проєкту має надзвичайно швидкий темп і досить напружена для дитини, хоча надзвичайно цікава і досить результативна. 

- 8% батьків вважать програму складною і не відповідає віковим особливостям;

-100% батьків зазначили що діти до школи ходять з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїли, діти  усвідомлюють, що навіть через помилки може досягнути успіху;

- 70%  батьків зазначили, що відсутні проблеми у навчання та вихованні дитини;

-16,9 % - зазначили ,що мають труднощі з великим обсягом матеріалу;

-3,7 % - виникають труднощі під час дистанційного навчання;

-9,4% - складні завдання з предмету «Я пізнаю світ»;

Узагальнення отриманих даних дозволило підсумувати: впровадження науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» сприяло  розвитку навичок самоконтролю та самовиховання; високому рівню благополуччя взаємин у дітей; підвищенню рівня самоцінки та мотивації досягнення , у дітей збагачувався словниковий запас, набувалися комунікативні здібності, формувалося позитивне емоційне ставлення до занять.   

Особливістю проведення уроків є дуже швидкий темп. Через кожні 4-5 хвилин у дітей змінюється вид діяльності. Дуже важливо, щоб процес навчання  був цікавим, захоплюючим, сучасним та результативним.Секрет успіху інтелект-класів це нова нестандартна програма, активні уроки та професійний підхід вчителів. 

Відвідуючи уроки  за проєктом «Інтелект України» слід зазначити,найважливішою перевагою даної програми вважаю те, що в ній вдало реалізовано системний  виклад  навчального  матеріалу: процесс  навчання проводиться цілеспрямовано і в певному порядку, коли кожний елемент необхідних знань логічно пов’язується з іншим.

Ще однією вагомою перевагою,   те, що програма побудована не тільки логічно, а й продумано та послідовно . Вивчення будь-якої теми починається з пропедевтики та закінчується рефлексією.

Позитивом слід вважати ілюстративність та доступність поданої учням інформації. Завдяки великій кількості фотота відеоматеріалів учні здатні візуалізувати навчальний матеріал та швидше зрозуміти його. А використання казкових , які  супроводжують дітей на усіх уроках, робить процес пізнання не тільки цікавим, захоплюючим, а і мотивує учнів, викликає у них бажання, граючись, продовжувати засвоювати знання. Перевагою є чотирьохразове повторення навчального матеріалу в різних вправах, яке дає можливість учням краще зрозуміти і осмислити даний матеріал.

Також  слід зазначити той факт, що особлива увага під час уроків приділялась   мотивації  учнів. За допомогою пісень, пам’яток та ігор учні вчаться долати труднощі, не опускати руки коли щось не вдається, та не боятись робити помилки. Навчальній мотивації навіть присвячені окремі уроки, які реалізуються під час вивчення предмету «Я пізнаю світ» та мають назви «Шлях до успіху», «Не кажи не вмію, а кажи навчуся». Діти на  уроках знайомились з правилами успішних учнів , вчилися допомагати один одному, працювати в групах.

Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української  мови - одне із найважливіших завдань сучасної початкової школи.

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» у програмі «Інтелект України»  є розвиток учня як громадянина України та громадянина світу, який досконало володіє українською мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших держав, формування в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему й літературу як вид мистецтва(рівень сформованості мовленевої компетентності підвищився, відсутні учні з початковим рівнем навчання). Важливим завданням уроків із навчання грамоти є формування в учнів позитивної мотивації читання, первинних умінь і навичок роботи з дитячою книжкою, адже саме даний урок формує  і виховує жагу до читання, уміння каліграфічно писати та сприяє розширенню словникового запасу учнів. Наш досвід показав, що логічна і цікава побудова уроків, які насичені різними видами робіт, коли діти мають можливість попрацювати з плакатами та ілюстраціями, переглянути цікаву презентацію чи відео, поспівати та порухатись - запорука успішної роботи.

Новим та продуктивним в уроках математики є підвищена увага до евристичних прийомів міркувань, розширенню інтелектуальної ємності змісту арифметичного матеріалу. У запропонованому курсі математики представлені завдання різного рівня складності з досліджуваної теми. Алгебраїчний і геометричний матеріал презентується на пропедевтичному рівні Відмінною особливістю даного курсу математики є рання поява (уже в першому класі) змістовного компонента «Елементи логіки, комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», що обумовлено активною пропедевтикою цього компонента в початковій школі. Оцінювання засвоєних знань і умінь здійснювалось в процесі повторення й узагальнення - виконання «Великих перегон» на кожному уроці, які дозволяли усім діткам самостійно попрацювати, а вчителю оцінити рівень знань дітей, побачити ефективність уроку. Досвід демонструє, що саме уроки математики є найулюбленішими у дітей, хоча завдань багато, але вони вдало чергуються.

Предмет «Я пізнаю світ» готує учнів до цілісного сприйняття навколишнього світу. Даний предмет надає багато цікавої інформації, адже відбувається вивчення природних явищ із точки зору фізичної, хімічної та біологічної форми руху матерії, що дозволяє більш глибоко розкрити існуючі в природі взаємозв’язки. На уроках діти плідно та продуктивно працювали, адже вони мали  змогу доторкнутись та пізнати елементи біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії, суспільствознавство, що у свою чергу створює  сприятливі умови для досягнення основної мети формування природознавчої компетентності учнів.  І не зважаючи на те, що матеріал досить складний, учні сприймали та запам’ятовували  його , тому що він подається у цікавій, адаптованій формі.

Учні  є постійними учасниками  Всеукраїнських та Міжнародних  різноманітних конкурсів:  «Соняшник»,  «Патріот»,  «Колосок», Геліантус», «Кенгуру», «Бобер-2019» ,  Sunflower». Діти із задоволенням приймають участь у всеукраїнських онлайн олімпіадах на платформах «На Урок» , «Всеосвіта», Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, долучились до Всеукраїнського відкритого марафону з української мови та здобували перемогу у Всеукраїнському проєкті  OlуmpicLab. Другий рік поспіль приймають участь у міській інтелектуальній грі «Ерудит молодша ліга» .

Підсумовуючи, можно  зазначити, що протягом навчання з 1 по 4 клас простежується зростання рівня шкільної мотивації учнів.  95% активно, із задоволенням працюють на уроках, вчаться робити висновки, висловлюють свої думки, творчо працюють із матеріалом, вчаться практично застосовувати набуті знання. Більшу активність проявляли  на уроках математики та Я пізнаю світ. Сформованість мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на достатньому рівні. 

Труднощі,які виникали  під час навчання:

 • -швидкий темп уроку;
 • -недостатньо розвинута концентрація та стійкість уваги;
 • -занижена самооцінка.

Проєкт дав ґрунтовні знання, міцний фундамент для розвитку інтелекту та майбутньої реалізації дітей у соціумі. Впровадження в освітній процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України» дозволив підвищити якість навчання,   відкрив можливості впровадження абсолютно нових методів викладання.

Ми переконані, що головні принципи, ідеї проєкту нам вдалося повністю реалізовувати у нашому закладі.

 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

Великий відсоток учнів в нашому закладі освіти - це діти з особливими світніми проблемами . Освітній процес в класах, де навчаються ці учні не дуже відрізняється, але має свою специфіку.

В умовах воєнного стану в країні  важливою є постійна підтримка дітей з особливими освітніми потребами як однієї з найбільш вразливих категорій. Мета такої підтримки:

 • Забезпечення можливості продовження навчання в онлайн-режимі
 • Надання необхідного психологічного та якісного корекційно-розвивального супроводу

Навчально-виховний комплекс  є закладом, в якому  функціонують спеціальні класи для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, а саме дітям із затримкою психічного розвитку, з порушеннями слуху та порушеннями інтелектуального розвитку.

В 2022-2023 навчальному році загальна кількість таких класів освітніми потребами становила 17: це 6 класів ІПК, 4 класи для дітей з  порушеннями слуху та 7 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями, в яких здобували освіту 155 учнів: 

11 

Освітній процес у спеціальних класах здійснювався відповідно до  нормативних документів та   Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освіти дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році.

12 

Були визначені особливості впровадження навчально-виховного процесу та корекційно-відновлювальної роботи для учнів спеціальних класів, через використання технології дистанційного навчання, через e-платформи

 • Zoom, Google Meet, Google Classroom – для проведення онлайн-уроків, консультації, корекційно-розвивальних занять;
 • Google Classroom, Viber, Telegram – для обміну завданнями та результатами виконаних завдань, надання додаткових матеріалів та посилань з відео поясненнями (основна платформа), надання коментарів до завдань та виконаних робіт;
 • Viber,  Telegram – для індивідуальних та групових бесід з батьками та учнями, обміну файлами, миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитуваннями.

Позитивним у такому виборі освітніх платформ була наявність варіантів організації освітнього процесу (з урахуванням обставин, що склалися, зокрема місце перебування дитини, можливості долучитися до навчання тощо): уроки та заняття онлайн у синхронному режимі; записи уроків та занять із можливістю їх перегляду у зручний час в асинхронному режимі із залученням батьків.

Для того, щоб дитина з ООП формувала і застосовувала набуті компетентності для подальшого самостійного життя, їй потрібна в певний період допомога й підтримка.Одна з умов успішного дистанційного навчання дітей з ООП залучення батьків до спільної роботи.

Наприклад,  дітям з порушеннями інтелектуального розвитку потрібно було більше часу, щоб звикнути до отримання необхідних знань на основі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану. Тому для  них дистанційне навчання здійснювалося за умови індивідуалізації навчання та допомоги батьків, яких педагоги активно залучали до співпраці, надаючи рекомендації щодо допомоги дитині в адаптації до навчання.

Зміст корекційно-відновлювальної роботи в 2022-2023 навчальному році визначався з урахуванням особливостей розвитку дітей, мети, завдань та напрямів такої роботи, з використанням різних видів спеціальних програм  та  реалізовувався через навчальні предмети та курси, основними з яких були:

 • розвиток мовлення, корекція розвитку, ритміка - в класах

інтенсивної педагогічної корекції;

 • розвиток слухового сприймання та формування вимови, розвиток мовлення і ритміка - в класах для дітей з порушенням слуху;
 • соціально-побутове орієнтування, розвиток мовлення, ритміка та лікувальна фізкультура - в класах для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Незважаючи на те, що в умовах воєнного стану активність учнів з особливими освітніми потребами значно знизилася через стрес, страх, вимушений переїзд до іншого міста або іншої держави, не завжди досконалі технічні умови, ми маємо позитивні результати корекційно-відновлювальної роботи.

13 

Формування ключових компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами   не може обійтись і без залучення учнів до активної життєвої позиції. Тому залучаючи їх до позакласної роботи, вчителі направляли їх на шлях формування позитивного соціально-психологічного статусу в середовищі, всебічного розвитку їхньої особистості.

Більшість  вчителів, що працюють в спеціальних класах,  мають багаторічний стаж і досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та здатні забезпечити навчально-виховний та корекційно-відновлювальний процес на достатньому рівні.

Але і в такий складний час, вони продовжували вдосконалювати свої професійні навички,  підвищуючи свою фахову майстерність. Так 9 педагогів взяли участь у циклі вебінарів щодо освітніх труднощів осіб з особливими освітніми потребами, проведених громадською організацією КВАНТ РАЦІО та фахівцями Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка.

Ганна Ігнатченко взяла участь у науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами у кризових ситуаціях»,  організованому науковцями Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка,

Вчитель-дефектолог Лариса Каюда пройшла тренінг «Організація роботи з учнями з ООП: діагностика, визначення потреб, планування індивідуальних завдань та програм»

Вчитель ЛФК та ритміки Марина Колокот в березні 2023 року виступила з доповіддю “Роль громадських та благодійних організацій у створенні простору рівних можливостей для потреб особливих дітей” на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України».

 

Робота з обдарованим.

Якісна , відповідальна і наполеглева робота вчителів, учнів і їх батьків дав і якісні результати.Дистанційна освіта, а самеїї ключові складові навчання, виховання в цьому навчальному році без допомоги батьків була б неможлива. Дякую батькам за допомогу і рзуміння.Маємо такі достойні результати.

У 2022/2023  навчальному році  активно здійснювалась робота з обдарованими учнями  через різноманітні форми в навчально-виховній  діяльності.

Робота педагогічного колективу була спрямована на пошук і підтримку обдарованої молоді, створення умов необхідних для розвитку здібностей учнів, розкриття їх потенціалу.

Робота проводилась через такі заходи, напрямки  та форми діяльності:

 • Активізація зацікавленості учнів на уроках; індивідуальні консультації та заняття;
 • Виявлення ініціативи та лідерства учнів при підготовці та проведенні заходів, конкурсів;
 • Вивчення досвіду роботи окремих учителів з організації роботи з обдарованими дітьми;
 • Залучення до участі у Всеукраїнських та онлайн олімпіадах;
 • Залучення до участі у творчих та інтерактивних конкурсах, відкритих шкільних заходах;
 • Висвітлення досягнень обдарованих дітей через  засоби інформації .
 • Проведення учнівських олімпіад;
 • Сприяння роботі  учнівського самоврядування.

Традиційно  в закладі проводиться І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У поточному навчальному році олімпіада була проведена з 11 предметів (українська мова та література, математика, географія, біологія, хімія, фізика, астрономія, інформатика, інформаційні технології, трудове навчання, англійська мова). Участь в інтелектуальних змаганнях взяли 296 учасників, серед них 88 вибороли призові місця.

Активною була участь здобувачів освіти в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (І етап): 61 учасник, 7 переможців.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  України відзначений перемогою в  міському й обласному етапах учениці 8-А класу ДЕМІР Міліси (учитель О. ГРАБАР), яка захищала роботу «Жанрові особливості та проблематика роману  Джона Ґріна «Черепахи аж до низу».

Переможцями заочного обласного конкурсу МАН України «Погляд юних» є учениці Кобець Олександра 8Б, учитель ГОЛОКОЗ Наталя, СТУДЕНІКІНА Ксенія 9-Б, учитель ЧЕБИКІНА Ірина.

До участі у Всеукраїнському конкурсі «Мій Шевченко» долучилися учні  4-Д, 8-Б, 9-Б, 10-Д класів.

Шерстюк  Вероніка

4-Д

Робак К. В.

Шерстюк Єлизавета

4-Д

Робак К. В.

Кобець Олександра

8-Б

Голокоз Н. В

Студенікіна Ксенія

9-Б

Чебикіна І. В.

Швець Валерія

10-Д

Колосова Т. М.

Високих результатів досягли учні нашої школи в інтернет-олімпіадах. Інтернет-олімпіади це  інноваційні завдання, спрямовані на розвиток пізнавального інтересу та підвищення мотивації учнів. Деякі завдання інтернет-олімпіад потребують застосування творчого мислення та креативності.   Такі змагання  створені  для того, аби надихати всіх учнів на нові звершення. Щоб вони відчули себе переможцями.

Найбільшу популярність серед таких інтелектуальних змагань має інтернет-олімпіада «На урок». До конкурсу із семи предметів долучилося 170 учнів, з них 108 стали переможцями.

Українська мова і література 22учасники – 17 переможців

Українська мова і література 22учасники – 17 переможців

Антоненко Олександр

7-А

Чебикіна І. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Чебикіна І. В.

Томель Катерина

9-Б

Чебикіна І. В.

Слободян Станіслав

8-А

Голокоз Н.  В.

Краснощок Юлія

8-А

Голокоз Н.  В.

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Бабенко Софія

5-А

Колосова Т. М.

Дядченко Нікіта

8-А

Малах О. В.

Слободян Станіслав

8-А

Малах О. В.

Якимченко Руслан

8-А

Малах О. В.

Подгайна Дар’я

8-А

Малах О. В.

Шмиглюк Денис

8-А

Малах О. В.

Гетьман Марія

8-А

Малах О. В.

Дроботенко Валерія

8-А

Малах О. В.

Рильський Володимир

8-А

Малах О. В.

Широка Анна

9-А

Малах О. В.

Краснощок Юлія

8-А

Малах О. В.

Математика 19 учасників – 6 переможців

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Мітіна Н. В.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Слободян Станіслав

8-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Бабенко Софія

5-А

Мітіна Н. В.

Англійська мова 27 учасників – 16 переможців

Шитова Олеся

2- А

Дашевська Л. М.

Леонов Олексій

2- А

Дашевська Л. М.

Юшкалюк Віктор

2- А

Дашевська Л. М.

Кравцова Софія

3- Б

Дашевська Л. М.

Кракрвецька Елеонора

3- Б

Дашевська Л. М.

Прислупський Данило

3- Б

Дашевська Л. М.

Скрипник Володимир

3- Б

Дашевська Л. М.

Красова Вікторія

4- А

Дашевська Л. М.

Бондаренко Андрій

4- А

Дашевська Л. М.

Місюкевич Софія

4- А

Дашевська Л. М.

Шевченко Кирило

4- А

Дашевська Л. М.

Руденко Ольга

4- В

Дашевська Л. М.

Овсяник Дііана

6- Б

Дашевська Л. М.

Харченко Ярослав

9-А

Дашевська Л. М.

Широка Надія

9-А

Дашевська Л. М.

Соценко Антоніна

9-Б

Дашевська Л. М.

Біологія  34 учасники – 25 переможців

Дроботенко Валерія

8-А

Хаврусь І. М.

Гетьман Марія

8-А

Хаврусь І. М.

Дядченко Нікіта

8-А

Хаврусь І. М.

Краснощок Юлія

8-А

Хаврусь І. М.

Осадчий Ярослав

8-А

Хаврусь І. М.

Рильський Володимир

8-А

Хаврусь І. М.

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М.

Беляєва Вікторія

8-А

Хаврусь І. М.

Якимченко Руслан

8-А

Хаврусь І. М.

Кобець Олександра

8-Б

Хаврусь І. М.

Коляденко Карина

8-Б

Хаврусь І. М.

Каравацька Юлія

8-Б

Хаврусь І. М.

Каравацький Роман

8-Б

Хаврусь І. М.

Блажиєвська Валентина

6-А

Рудченко Н. І.

Щепетко Вікторія

6-А

Рудченко Н. І.

Семко Єгор

7-А

Рудченко Н. І

Сокирюк Юлія

7-А

Рудченко Н. І

Скаржинець Юлія

7-Б

Рудченко Н. І

Буртник Микита

7-Б

Рудченко Н. І

Куриленко Олександра

7-Б

Рудченко Н. І

Янів Ігор

7-Б

Рудченко Н. І

Нікітчук Данііл

7-Б

Рудченко Н. І

Осецимська Дар'я

7-Б

Рудченко Н. І

Богачук Артем

7-Б

Рудченко Н. І

Шинкарьова Софія

7-Б

Рудченко Н. І

Основи здоров’я 27 учасників – 14 переможців

Шинкарьова Софія

7-Б

Лушнікова С. В.

Скаржанць Юлія

7-Б

Лушнікова С. В.

Осецимська Дар'я

7-Б

Лушнікова С. В.

Петкевич Мирослава

7-А

Лушнікова С. В.

Сокирюк Юлія

7-А

Лушнікова С. В.

Савічева Ніколь

7-А

Лушнікова С. В.

Овсяник Діана

6-Б

Лушнікова С. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Лушнікова С. В.

Дапієнко Кирило

6-А

Лушнікова С. В.

Блажієвська Валентина

6-А

Лушнікова С. В.

Салій Валерія

6-А

Лушнікова С. В.

Засядько Марія

5-А

Лушнікова С. В.

Глігач Анастасія

5-А

Лушнікова С. В.

Бабенко Софія

5-Б

Лушнікова С. В.

Географія 31 учасник – 26 переможців

Каравацький Олександр

7-А

Кундис Т. П.

Панчук Тетяна

7-А

Кундис Т. П.

Петкевич Мирослава

7-А

Кундис Т. П.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Кундис Т. П.

Янів Ігор

7-Б

Кундис Т. П.

Осецимська Дар'я

7-Б

Кундис Т. П.

Коляденко Карина

8-Б

Кундис Т. П.

Каравацький Роман

8-Б

Кундис Т. П.

Каравацька Юлія

8-Б

Кундис Т. П.

Кобець Олександра

8-Б

Кундис Т. П.

Соценко Антоніна

9-Б

Кундис Т. П.

Мерлак Юрій

9-Б

Кундис Т. П.

Томель Катерина

9-Б

Кундис Т. П.

Можаровський Данило

6-А

Кундис Т. П.

Блажеєвська Валентина

6-А

Кундис Т. П.

Гаген Артем

6-Б

Кундис Т. П.

Залата Всеволод

6-Б

Кундис Т. П.

Овсяник Діана

6-Б

Кундис Т. П.

Краснощок Юлія

8-А

Хаврусь І. М.

Мітін Олексій

8-А

Хаврусь І. М.

Подгайна Дар'я

8-А

Хаврусь І. М.

Слободян Станіслав

8-А

Хаврусь І. М.

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М.

Якимченко Руслан

8-А

Хаврусь І. М.

Демір Міліса

8-А

Хаврусь І. М.

Дроботенко Валерія

8-А

Хаврусь І. М.

Я пізнаю світ

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Хімія 8 учасників – 4 переможці.

Кобець Олександра

8-Б

Свинарьова Г. А.

Томель Катерина

9-Б

Свинарьова Г. А.

Панчук Тетяна

7-А

Свинарьова Г. А.

Каравацька Юлія

8-Б

Свинарьова Г. А.

У весняній сесії олімпіади від «Всеосвіти» участь взяли 14 учнів, троє стали переможцями.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Грабар О. І.

Попова Валерія

6-Б

Грабар О. І.

Овсяник Діана

6-Б

Грабар О. І.

В цьому році за ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Міністерства цифрової трансформації і проєкту Дія. Цифрова освіта стартував проєкт «PlayMath» – це інноваційний проєкт з вивчення математики для українських школярів. Головна мета якого навчити учнів опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів. До участі в проєкті долучилися учні 8 класів, 17 учасників.

Високих результатів досягли учні в міському турнірі «У світі точних наук» з математики: 42 учасники з 10 класів, 26 із них посіли призові місця (учителі МІТІНА Н., ЖАДАН Т. ).

Можаровський Даніїл

6-А

Жадан Т. В.

Салій Валерія

6-А

Жадан Т. В.

Гевкалюк Олександр

6-А

Жадан Т. В.

Блажиєвська Валентина

6-А

Жадан Т. В.

Сікальчук Іван

6-А

Жадан Т. В.

Шапошник Аліна

6-А

Жадан Т. В.

Янок Олександр

6-В

Жадан Т. В.

Коваленко Олександра

7-А

Жадан Т. В.

Богачук Артем

7-Б

Жадан Т. В.

Янів Ігор

7-Б

Жадан Т. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Жадан Т. В.

Бабенко Софія

5-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Садовник Анастасія

5-Б

Мітіна Н. В.

Засядько Марія

5-Б

Мітіна Н. В.

Мельник Валерія

5-В

Мітіна Н. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Мітіна Н. В.

Залата Всеволод

6-Б

Мітіна Н. В.

Якимченко Руслан

8-А

Мітіна Н. В.

Дроботенко Валерія

8-А

Мітіна Н. В.

Мітін Олексій

8-А

Мітіна Н. В.

Загной Єгор

8-А

Мітіна Н. В.

Краснощок Юлія

8-А

Мітіна Н. В.

Слободян Станіслав

8-А

Мітіна Н. В.

Кобець Олександра

8-Б

Мітіна Н. В.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» не залишив байдужими 60 учасників й приніс перемогу 27 учням.

Простосердов В'ячеслав

2 - А

Качук І. А.

Лаврова Анна

2 - А

Качук І. А.

Бурденюк Ярослав

2 - А

Качук І. А.

Сорокін Дмитро

2 - А

Качук І. А.

Артемоненко Олександр

2 - А

Качук І. А.

Данілушкіна Надія

2 - А

Качук І. А.

Бржозовський Артем

2 - А

Качук І. А.

Проць Мар'ян

2 - А

Качук І. А.

Панчук Артем

3-А

Гадяцька І. В.

Куницький Ілля

3-А

Гадяцька І. В.

Ніколаєнко Софія

3-А

Гадяцька І. В.

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Романюк Богдан

4-В

Щербак С. М.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Гавриленко Дар’я

5-А

Мітіна Н. В.

Мельник Валерія

5-В

Мітіна Н. В.

Каравацька Єлізавета

5-В

Мітіна Н. В.

Сергейчук Катерина

6-А

Жадан Т. В.

Блажиєвська Валентина

6-А

Жадан Т. В.

Сокирюк Юлія

7-А

Жадан Т. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Жадан Т. В.

Мерлак Юрій

9-Б

Максименко І. В.

Махно Єгор

9-Б

Максименко І. В.

Богун Іван

9-Б

Максименко І. В.

Притуло Михайло

9-Б

Максименко І. В.

Горковенко Олександр

9-А

Максименко І. В.

Виховна робота завжди була невід’ємною складовою освітнього процесу, а зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість складно переоцінити.

Традиційно, учні нашої школи беруть активну участь в конкурсах різного рівня. У цьому навчальному році участь у різноманітних заходах була дистанційною, але це не вплинуло на активність наших дітей, які брали участь у проєктах, флешмобах, акціях.

До Дня соборності України створено інтерактивну виставку малюнків, учителями проведені цікаві заходи.

До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні представники усіх класів взяли участь в акціях «Ангели Майдану», «Запали свічку!», також учні, учителі, які перебувають в різних куточках України і світу, взяли участь у  проєкті вшанування пам’яті героїв майдану: зробили фото біля пам’ятників героїв, які об’єднали у спільну відеолистівку.

Разом учні, батьки й учителі відзначили  день рідної мови, Шевченківські свята.

З почуттями любові учні 1-А, 2-А, 4-Б, 3-Г, 5-Б, 5-А, 7-А, 11-Акласів (ДЗЮБА В., КАЧУК І., ЮШКАЛЮК Т., РУДА Г., КОЛОСОВА Т., ВИБОРНА Г., РУДЧЕНКО Н., СВИНАРЬОВА Г.) створювали відеолистівку для наших матусь. Особливими були вітання  для матерів наших захисників.

Не зважаючи на умови дистанційного спілкування, разом з усією країною ми взяли активну участь  в заходах до Дня вишиванки: флешмоб «Вишиванко, моя Україно», конкурс «У вишиванці крізь світи», конкурс "Я по світу іду у вишиванці", майстер-клас «Святкова вишиванка» для учнів 4-5 класів.

Учні 1-А, 2-Б,  5-А, 8-А, 9-А, 9-Б (ДЗЮБА В., АЛЕЩЕНКО Г., КОЛОСОВА Т., ХАВРУСЬ І., МАЛАХ О., ЧЕБИКІНА І,) класів взяли участь у флешмобі від МАН України  «До євробачення 2023» . Ідея проєкту розповісти світові, про що мріють українські діти.

Україна Європейська держава. Дізнатись про зв’язок європейців із Херсоном допоміг інформаційно-освітній проєкт «Європеці в історії Херсона». Найбільш активними учасниками якого були учні 7-Б і 8-А (МОЇСЕЄВА І., ХАВРУСЬ І.)класів.

Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберігти життя. Такою є мета конкурсів «Охорона праці очима дітей» (КРАСНОЩОК Юлія 8-А, ФАДИЧЕВА Яна 6-Б), «Я маю право на життя», «Безпечне дитинство безпечна країна».

Засядько Марія

5-Б

Папалуца О. О.

Луста Ігор

5-Б

Папалуца О. О.

Дячук Віра

5-А

Папалуца О. О.

Дарієнко Кирило

6-А

Папалуца О. О.

Щепетко Вікторія

6-А

Папалуца О. О.

Проценко Денис

6-Б

Папалуца О. О.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Папалуца О. О.

Скоблікова Катерина

7-Д

Папалуца О. О.

Панчук Тетяна

7-А

Папалуца О. О.

Мітін Олексій

8-А

Хаврусь І. М

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М

Кобець Олександра

8-Б

Голокоз Н. В.

Коляденко Каріна

8-Б

Голокоз Н. В.

Черненко Валерія

3 - Г

Руда Г. О.

Криворучко Михаил

3 - Г

Руда Г. О.

Вдосконалюють свої знання з безпеки життєдіядьності й учителі: 53 педагоги взяли участь у проєктах від громадської організації «Асоціація саперів України»: «Онлайн безпека», «Курс із безпеки життя».

8 педагогів  пройшли курси навчання 

«Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!», який стартував 23 травня.

15 педагогів долучилися до навчання

«Домедична допомога».

Проведено бесіди з безпеки життєдіяльності, заходи до Дня безпечного інтернету, участь у глобальному тижні безпеки дорожнього руху, день цивільного захисту.   Педагогічний колектив взяв участь у онлайн навчанні «Домедична допомога» від  Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Херсонської області.

Важлививою для всього світу є проблема екології. Учні й батьки взяли участь у Всеукраїнському проєкті «Мішечок», проявили творчі здібності, креативність (учитель КОСКІНА Л.).

Балицька Валерія

2-Б

Коскіна Л. В.

Мехеда Світлана

5-Б

Коскіна Л. В.

Засядько Марія

5-Б

Коскіна Л. В.

Юдіна Ліза

5-Б

Коскіна Л. В.

Каравацька Юлія

8-Б

Коскіна Л. В.

Фадічева Вероніка

8-Б

Коскіна Л. В.

Янок Олександр

6-В

Коскіна Л. В.

Панчук Валентина

9-Б

Коскіна Л. В.

Пишаємося талантами наших учнів. Перше місце у Всеукраїнському конкурсі до Дня Святого Миколая посіла Скоблікова Катерина 7-Г клас (учитель ПАПАЛУЦА О.).

У складних умовах продовжив роботу й наш парламент під кураторством ТКАЧЕНКО А. Вкотре виборов право презентувати роботу на форумі президентів. За результатами голосування присутніх, посіли 3 місце серед закладів міста.

 • Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Це чи не найголовніший чинник того, як складеться  подальше життя. Відомості про зміст та перспективи сучасних професій, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, стан та потреби ринку праці про це випускники дізнавалися на онлайн зустрічах із представниками ЗВО, ЗФПО. Херсонський державний аграрно-економічний університет,
 • Херсонський національний технічний університет,
 • Херсонський державний університет,
 • Одеський університет внутрішніх справ
 • Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Херсонський гідрометеорологічний технікум
 • Херсонський професійний ліцей зв’язку і поліграфії
 • Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії,        
 • Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну
 • Херсонське вище професійне комерційне училище

Без сучасних технологій складно уявити освітній процес ХХІ століття. Тому важливим питанням сьогодні є забезпечення учасників освітнього процесу комп’ютерною технікою.

14 

Психологічна служба школи.

В цьому навчальному році, як ніколи раніше наші учні потребували психологічної підтримки.

Вимогою та нагальною потребою військового часу стали готовність та вміння кваліфіковано надавати кризову психологічну допомогу учасникам освітнього процесу.

На початку навчального року було проведено діагностичне дослідження через гугл форму з батьками учасників навчального процесу з метою вивчення запитів до психологічної служби і рефлексії актуального емоційного стану учнів. Було отримано наступні результати: 85,5% не мали запиту до психолога; 9,2% мали запит, а 5,7% конкретного запиту не мали, але, можливо, міркували над зверненням на консультацію.

Також ставилось питання про те, які теми їм би було цікаво розглянути. Серед відповідей батьків часто зустрічались наступні: як заохотити дитину до навчання; відчуття страху від наслідків війни; як дітям побороти страх, як справлятись із емоціями; як розвивати самоконтроль,  увагу; як будувати стосунки з підлітком; як знайти зараз сенс життя тощо.

Відповіді на поставлені питання було надано у Телеграм каналі “Психологічна служба НВК 48”: було записано відеозвернення для батьків, публікувались пости на актуальну тематику, чек листи, пам'ятки, техніки подолання тривожності, антистресові вправи тощо.

Запровані в телеграм каналі публікації були спрямовані на психологічну просвіту батьків та педагогів: публікувались оголошення про телефони гарячої лінії для підтримки сімей, які постраждали під час війни; онлайн платформи для безкоштовних психологічних консультацій; покликання на онлайн заходи з профорієнтації для старшокласників; щодо запитів з пошуку сенсу життя  - публікації “Від виживання до бажання жити”; “Свята в умовах війни”; щодо запитів з проблем навчання було створено публікації, де розʼяснювалось психофізіологічні зміни під час хронічного стресу у дітей; помилки батьків при відсутності мотивації до навчання; пізнавальні пости з психології підліткового віку.

Психодіагностична робота з учнями проводилася  двічі - під час проведення скринінгу з першокласниками. Онлайн діагностика виявилась не зовсім інформативною через те, що батьки втручались в роботу дітей, намагаючись допомогти їм, тому результати виявились переважно високими.

Онлайн проводилась групова корекційна робота. Усього було проведено 23 тренінги та розвивальних занять, 14 зустрічей з яких було проведено за програмою, схваленою МОН, “Безпечний простір” (7 тренінгів з учнями початкової школи і 7 з учнями середньої ланки).

З педагогами школи було проведено 2 тренінгові зустрічі, метою яких була супервізійна і арттерапевтична, ресурсна підтримка.

27 індивідуальні консультації було надано учителям .Було проведено 46 індивідуальні консультації з батьками учнів.

З учнями було проведено 38 індивідуальні консультації.

Протягом 2022/2023 навчального року діяльність практичного психолога була спрямована на психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу під час війни через надання психологічної підтримки; кризове консультування після травмуючих подій; психологічне консультування за запитами; ознайомлення з методами самодопомоги та саморегуляції для подолання стресу та його наслідків;

ознайомлення з принципами першої психологічної допомоги іншому; корекцію психоемоційних станів (за запитом) через техніки стабілізації

емоційного стану; допомога в адаптації на новому місці через вимушене переміщення по Україні та за її межами;психологічна просвіта щодо шляхів підвищення резильєнтності, збереження та пошуку власних ресурсів.

Охоплено психологічним супроводом:діти – 50;

Батьки – 50;

Вчителі – 19

 

Індивідуальне консультування за запитом здійснювалось через телефонний та відео зв'язок.  

 

Кількість звернень:

Діти – 40;

Батьки – 35;

Вчителі – 25

Тематика консультацій:

 • Ускладнена адаптація до нових умов життя та нового оточення
 • Відсутність почуттів. Завмирання
 • Порушення взаємин в родині
 • Страх перед невизначеністю
 • Тривога за близьких, які не евакуювалися
 • Відновлення безперервності життя
 • Пошук індивідуальних каналів ресурсів -
 • Стресостійкість та протидія емоційному вигоранню під час війни
 • Опанування практичних навичок подолання стресу
 • Адаптація до нових умов проживання та навчання
 • Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності
 • Навчання методам саморегуляції
 • Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»
 • Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

Діагностика:

- опитування щодо необхідності отримання психологічної допомоги в   рамках групових он-лайн зустрічей з психологом.

- онлайн-скринінг психологічної травми (опитування батьків щодо дітей)

- моніторинг емоційних станів через діагностику (посилання на он-лайн тестування) та спостереження (надання критеріїв)

- опитувальник для знаходження життєвих ресурсів (Модель BASIC Ph)

Просвітницька робота: для батьків та їх дітей здійснювалась через телеграм-канал - «Кабінет психолога», для вчителів в групі в Телеграм.

 

Тематика наданої актуальної та підтримуючої інформації наступна:

- Основи Першої психологічної допомоги;

- Психологічна травма, симптоми та подолання

- Реакції людини після травматичної події та як діяти щоб допомогти;

- Інформація щодо можливості отримання безкоштовної

  психологічної допомоги та корисні посилання для самодопомоги.

- Я більше нічого не відчуваю. Завмирання та війна.

- Відновлення безперервності життя та розірваних зв’язків

- Підтримка себе та дітей в умовах війни

- Правила стресостійкості та протидії емоційному вигоранню в умовах війни

- ПТСР. Симптоми. Підтримка

- Коректне спілкування та надання підтримки людині при горюванні

- Пошук, активація та залучення ресурсів для подолання стресових умов та станів

Важкі часи переживає наща країна. Кожен громадянин намагається попри усі негаразди бути корисним нашій Держаі. Тема волонтерста присутня в освітньому процесі , але те, що доведеться волонтерити під час війни м і уявити не могли.

Будівля нашої школи розмістила в собі з грудня 2022 року "Пункт незламності". Волонтерят там наші працівники, які залишилися в Херсоні.Щодня приходять до школи наші учні, допомагають на пункті, відвідують шкільну бібліотеку, заямаються дистанційно з вчителямиЮ використовуючи інтернет шкільний і гаджети.

Допомогли ЗСУ, виготовили 366 окопних свічок. Дякую усім працівникам. Вони зберігають дух нашого закладу, щкола живе, чекає на повернення учнів і вчителів.

Плануємо майбутнє закладу тому бачу основні завдання саме такі:

 

Пріоритетні завдання, цілі закладу в новому навчальному році:

1.Впровадження нового Державного стандарту базової освіти відповідно до Концепції Нової української школи.

2.Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій.

3.Зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи.

4.Створення безпечних умов   для проведення освітнього процесу( забудова укриття в школі).

5.Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я намагатимусь зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор школи докладатиму всіх зусиль, щоб спільньно досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів.

Щоб наш  заклад освіти був для дітей  - школою радості, для батьків спокою і надії, а для вчителів місцем творчості.

Вчителі важливі, адже майбутнє нашої країни в наших дітях і  від рівня освіти, яку надамо нашим дітям  залежатиме в якій країні житимемо.

Тому ідемо  разом до перемоги ! І до зустрічі в Херсоні.

 

 

Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки